Tlumiče nárazů

  • AIR-H 110P
  • AIR-H 100P
  • AIR-H 80P
  • AIR-H 50P
  • AIR-H 110V
  • AIR-H 100V
  • AIR-H 80V

Tlumiče nárazů patří mezi silniční záchytné systémy, instalované před pevnou překážkou na pozemních komunikacích a jejich účelem je utlumit kinetickou energii vozidla při zajištění přiměřené bezpečnosti cestujících ve vozidle a jiných uživatelů pozemní komunikace.


Každá typová řada tvoří skupinu příbuzných tlumičů, lišících se navzájem jen odstupňovanou funkční úrovní (110, 100, 80 a 50) a s tím souvisejícími rozměry. S klesající úrovní zadržení se délka tlumičů zkracuje, takže např. tlumič nárazů typu AIR-H 50P měří jen 2 104 mm a je vhodný do rozštěpů nebo před tunely na městských komunikacích s rychlostí do 50 km/h.


Široká nabídka tlumičů všech úrovní zadržení v paralelních i rozšířených variantách uspokojí poptávku každého zákazníka.Jedná se o vodicí tlumiče nárazů, jejich funkcí je řízené zadržení zejména osobních vozidel při čelním nárazu, resp. jejich přesměrování v případě bočního nárazu.


Všechny uvedené tlumiče nárazů mají evropský certifikát se značkou CE, byly testovány podle evropské normy EN 1317-3 a jsou schváleny Ministerstvem dopravy ČR pro používání na pozemních komunikacích.